Symfonisch Blaasorkest Heemstede geeft een concert op zondagmiddag 10 juni in de Pinksterkerk, Camplaan 18 in Heemstede

Het concert bestaat uit vijf verschillende stukken, met recht WERELDSTUKKEN, die betrekking hebben op vijf verschillende landen. Ze zullen uitgevoerd worden door het SBH onder leiding van dirigent Leon Bosch. De zaal is op 10 juni open om 15.30 uur, en het concert begint om 16.00 uur.

Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de zaal, à raison van 10,-.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten en een glaasje te drinken.

 

Over het Symfonisch Blaasorkest Heemstede

Het SBH is opgericht in 1997. Het bestaat uit 2 orkesten: het Symfonisch Blaas Orkest Heemstede (SBH) en de Teisterband (TB). Meer informatie kunt u vinden door op deze link te klikken.

Heeft u interesse om mee te spelen of wilt u eens een repetitie bijwonen, neem dan contact op met één van de orkest managers: 

orkestmanager SBH 

of 

orkestmanagement Teisterband

 

Hier onder vindt u het meeste recente nieuws over het SBH

 

Op de goed bezochte Algemene Leden Vergadering op 12 maart 2018 in de Pinksterkerk was onze voorzitter Marijke Bosman voor de laatste keer in deze functie te horen. Zij presenteerde een enthousiast overzicht van het afgelopen jaar, opgesteld door secretaris Marja van den Ouden. Een belangrijk moment was uiteraard het financiële overzicht gepresenteerd door penningmeester Guuus Brockmeier, waardoor iedereen weer op de hoogte was van ons reilen en zeilen op monetair gebied. De kascommissie was tevreden dus het bestuur op het podium, inclusief Hanneke Dielen en Hugo Hölscher, kon gerust ademhalen.

 

Daarna kwam een belangrijk moment toen het bestuur de nieuwe voorzitter voordroeg, Emile Cossee. Zijn benoeming werd met applaus begroet door de vergadering. De nieuwe voorzitter nam de voorzittershamer (een ambachtelijk werkstuk van een gewezen orkestlid) van haar over en bedankte haar voor haar toewijding en enthousiasme in de afgelopen periode in een korte speech.
Dit ging vergezeld van een grote bos bloemen en een hartelijk applaus van de aanwezigen.

Na koffie met soesjes was het weer business as usual: repetitie voor het volgende concert op 10 juni.

Test advertentie SBH