Op 23 oktober hield het SBH haar Jubileum concert in de Philpharmonie met als gast-solisten; zangeres Charlotte Haesen en accordeonist Vincent van AMsterdam.

Dat het concert zeer werd gewaardeerd blijkt wel uit onderstaand kranten artikel van de voorpagina van de Heemsteeder.

 Heemsteder 26 oktober 2022 klein