In 2022 bestaat het SBH 25 jaar. Dit lustrum wordt groots gevierd met velerlei activiteiten. Helaas zijn een aantal daarvan nog onzeker in verband met de Corona maategelen. Zodra we meer weten wordt dat hier bekend gemaakt.